move5.jpg

娜娜也隨著哥哥的腳步去上了Movement Exploration的課

以前,路路上這堂課的時候,路路媽咪還覺得不錯,一直把它推荐給別的媽媽。後來,自己帶娜娜來上的時候,就覺得一切都變了。雖然設施和玩具都一樣(這也算是沒有進步﹖﹗畢竟是五年後了),但是老師上課的態度大不同。她第一堂課介紹自己時也說,她教這堂課已經14年了(驚)。比較五年前,五年後的老師顯的懶散許多。

Anyway, 這一切對娜娜來說是新鮮的,娜娜非常喜歡這節課,每次都開開心心的玩樂,所以路路媽咪還是讓她連上了兩期。

move.jpg

move2.jpg

move3.jpg

move4.jpg

move5.jpg

move6.jpg

  move8.jpg

move7.jpg
(萬聖節全班團體照)

move9.jpg

mov.jpg mov2.jpg mov3.jpg  
move.jpg

move2.jpg

move3.jpg

move4.jpg 

全站熱搜

lukasmama 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()